Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla jednostek non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za ud

Czytaj więcej...

Wsparcie publiczne na szkolenia

admin 05.06.2018

Lista wniosków, które uzyskają pomoc finansową w tym kwartale:

Kompleksowe zoptymalizowanie procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu procesu B2B.

Uproszczenie procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie procesu telekomunikacyjnego typu B2B.

Kompletne stworzenie e-usługi Mediforte - narzędzia umożliwiającego zautomatyzowany proces tworzenia i przekazywania informacji z zakresu marketingu farmaceutycznego w przestrzeni on-line, zintegoowanego z elementami e-learningowymi.

Kompletne zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnej i praktycznej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą BestService Sp. z o.o. a jej partnerami.

CERES - zaimplementowanie od a do Z systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury, elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej.

Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Analizy metodami foresight.|Kompleksowe połączenie systemów informatycznych koncernu Sky Dreams S.C. i partnerów w celu wzrostu efektywności realizowanych wspólnie modeli biznesowych.

Teleinformatyczna platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów spółki Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro (A method of indentifying variability in in vitro cultures”)

Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych

Ochrona własności przemysłowej wynalazku: podręczny akumulator energii odnawialnej pozyskiwanej z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na samochodach.

Opracowanie i wdrożenie modelu PRO.Display wspierającego kontrolę wdrożenia planogramów wzorcowych, badanie rzeczywistych udziałów półkowych oraz audyt i raportowanie ekspozycji wraz z systemem motywacyjnym dla przedstawicieli handlowych

Optymalizacja działalności MDPL dzięki integracji systemów telekomunikacyjnych w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów, sprzedaży pośredniej oraz kreowania promocji hurtowych

Platforma Wyceny Nieruchomości i Indeksacji Rynku Nieruchomości - umożliwiająca zautomatyzowaną wycenę nieruchomości, generowanie sektorowych indeksów cen sprzedaży, najmu i stóp zwrotu z inwestycji.

Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pyrzowice.pl - utworzenie internetowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach.

SSS (Studencki Serwis Szkoleniowy): usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: studentów

Stworzenie calkowicie nowatorskiej e-usługi Asystent Zakupów, mobilnego wsparcia zakupów w tradycyjnych sklepach przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań zdalnych.

Opracowanie innowacyjnej platformy telemedycznej MediCOD oferującej zaawansowane możliwości przesyłania danych medycznych na odległość (diagnostyka,terapia, monitorowanie, rehabilitację pacjentów oraz edukacja)

Stworzenie internetowego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami zakupowymi oraz generator ofert.

Opracowanie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz teleinformatycznego archiwum medycznych obrazów radiologicznych.

Wdrożenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do kompleksowego zarządzania zadaniami w zakresie ochrony własności przemysłowej przez rzeczników patentowych i przedsiębiorstwa.|Wdrożenie platformy świadczącej e-usługę udostępniania oprogramowania do wsparcia komunikacji z klientami oraz oraz zarządzania firmą z branży rozrywkowej

Stworzenie zautomatyzowanej platformy informatycznej do zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego i cyfrowego.

Utworzenie elektronicznego procesu B2B usprawniającego procesy biznesowe w zakresie marketingu automatycznego pomiędzy TRUSTCON Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi

Uzyskanie ochrony prawnejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób wiązania lipopolisacharydów bakteryjnych do fazy stałej opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez T. Lipińskiego, J. Rybka, A. Gamiana.

Formalne zgłoszenie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej korporacji Leszka Kowalika

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego procesu IT typu B2B w firmie ArtKaem w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi oraz kompleksowego narzędzia wspierającego pracę aptek udostępnianego w formule SaaS.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego systemu telekomunikacyjnego B2B w przedsiębiorstwie Majami sp. z o. o. sp. k. w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między Majami, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B upraszczającego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B, upraszczającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą Części Tir Chlebek Sp.j. a jej partnerami biznesowymi|Wdrożenie nowego procesu B2B w firmie Infotower umożliwiającego elektroniczną wymianę danych we współpracy z partnerami biznesowymi oraz platformy w formule SaaS

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B integrującego procesy biznesowe firmy ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów.

Wdrożenie PoqAd, jako platformy do tworzenia aplikacji mobilnych, wspierających sektor MSP w zakresie koordynowania działań promocyjno-marketingowych.

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B do controllingu i raportowania na giełdę w Tele-Polska Holding S.A. w celu koordynowania działalności telekomunikacyjnej grupy kapitałowej

Wdrożenie modelu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych.

Wdrożenie profesjonalnej platformy B2B w celu automatyzacji współpracy w zakresie usług księgowych pomiędzy firmą CONSULTOR Marek Brenzak a jego partnerami biznesowymi

Wniosek o dofinansowanie Planu rozwoju eksportu w ramach I Etapu działania 6.1 Paszport do eksportu, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda wzajemnego udostępniania energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach podwieszonych aparatów latających i nosicielu, składających się na zestaw aparatów latających do wspomożenia manewrów i zasilenia elektroniki pokładowej”

Wsparcie zarządzania Instytucji Pośredniczącej w 2011 r. poprzez finansowanie kształcenia pracowników IP oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem PO IG

zyskajpozyskaj.pl - platforma oferująca szereg innowacyjnych, rozwiązań w zakresie analityki biznesowej dla handlu detalicznego, przeznaczonej dla małych i średnich sklepów z sieci spożywczych i odzieżowych oraz dla sklepów internetowych.Tagi: