Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla jednostek non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za ud

Czytaj więcej...

Programy uczelniane – wyjazdy do Stanów

admin 05.06.2018

Nasza jednostka organizuje kursy i certyfikacje egzaminacyjne dla studentów przeprowadzających się do USA lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Dają szansę one na szybką aplikacje do docelowej szkoły wyższej. W tym semestrze organizowaliśmy m.in. te seminaria: 

Charakterystyka kursów nr K55/UK:

Szkolenia analizy technicznej pomagają starszym dzieciom stosować inżynierskie procesy projektowe w obszarach zaprojektowanego świata, zgłębiać etykę w świecie technologii i badać systemy w inżynierii cywilnej, mechanicznej, elektrycznej i chemicznej. Warsztaty te mogą zapewniać projekty oparte na STEM, aby uczyć studentów komunikowania informacji za pośrednictwem prezentacji, propozycji i raportów technicznych w zespole. Zgodnie z proponowanym programem Project Lead the Way, Seminaria PLTW Introduction to Engineering Design są okazją dla uczniów do zaangażowania się w praktyczne projekty, które wymagają zastosowania w matematyce, nauce i inżynierii. Na kursach tych studenci analizują problemy, pracują nad dokumentami w notebookach inżynieryjnych i rozwiązują projekty za pomocą oprogramowania do modelowania 3D.

Opis kursów nr E55/USA:

Szkolenia z zakresu przetwórstwa rolnego dostarczają podstawowych kompetencji i umiejętności potrzebnych do wprowadzania produktów zwierzęcych i roślinnych na rynek. Mogą obejmować szeroki zakres tematów, w tym opiekę i konserwację zwierząt lub roślin, dobór i konserwację jakości, opiekę nad sprzętem i urządzenia sanitarne, regulacje rządowe oraz trendy marketingowe i konsumenckie. Programy przetwarzania rolniczego mogą przedstawiać przegląd przetwarzania w rolnictwie lub mogą specjalizować się w poszczególnych rodzajach produktów.

Formalna definicja kursów nr L31/UK:

Na kursach Computer Applications studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w prawidłowym i efektywnym korzystaniu z wcześniej napisanych pakietów oprogramowania. Programy te eksplorują szeroki zakres aplikacji, w tym (lecz nie wyłącznie) przetwarzanie tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentację, grafikę i programy bazodanowe. Programy mogą obejmować również korzystanie z poczty elektronicznej i internetowego oprogramowania do współpracy.

Formalna definicja programów nr D44/UK:

Alternatywne Szkolenia energetyczne pomagają uczniom rozpoznać odnawialne i nieodnawialne źródła energii i zasoby naturalne. Tematy zazwyczaj obejmują alternatywne źródła energii i ich zalety i wady; wpływ konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii na środowisko; efektywność produkcji energii z różnych źródeł; i kariery w dziedzinie energii alternatywnej i zrównoważonego rozwoju.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr D43/UK:

Niezależne badania w zakresie zdrowia, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają starszym dzieciom zapoznanie się z tematami związanymi z systemami informacji zdrowotnej. Niezależne studia mogą dać starszym dzieciom możliwość poszerzenia profesjonalnych umiejętności specjalistycznej w danej specjalizacji, bardziej szczegółowe zgłębianie tematu lub rozwijanie bardziej zaawansowanych umiejętności.

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr B32/UK:

W tych kursach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące poszczególnych aspektów obróbki metali (takich jak odlewnictwo lub metalurgia), które nie zostały opisane w inny sposób.Tagi: